Terms and Conditions

Terms and Conditions คือสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับทางเว็บ ufabetutoredu.xyz ในการบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎ กติกาเดียวกัน เพื่อให้บริการที่เป็นมาตรฐาน และมีความเข้าใจไปทิศทางเดียวกันอีกด้วย ซึ่งข้อบังคับและเงื่อนไขที่มีการกำหนดไว้นี้ สมาชิกทุกท่านต้องอ่านทำความเข้าใจให้ดีก่อนเข้าเล่นวางเดิมพัน โดยข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้นั้นมีดังนี้

Term and conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และต้องยอมรับในข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้ ซึ่งข้อมูลในการลงทะเบียนกับทางเว็บต้องเป็นความจริงทุกประการ
  2. ทางเว็บจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับอย่างดีตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ซึ่งจะไม่มีการเผยแพร่ออกไปสู่ภายนอกก่อนได้รับอนุญาตแน่นอน
  3. ในการเข้าใช้บริการกับทางเว็บ ufabetutoredu.xyz ต้องเป็นไปตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นเท่านั้น
  4. ทางเว็บ ufabetutoredu.xyz ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบที่ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ซึ่งผิดไปจากข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้ รวมไปถึงการยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ufabetutoredu.xyz ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกข้อบังคับและเงื่อนไขไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฎขึ้นบนเว็บ ufabetutoredu.xyz ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ หรือ Application ต่าง ๆ สำหรับการให้บริการของทางเว็บ รวมไปถึงรูปภาพโลโก้กราฟิกทั้งที่มีการจดทะเบียน และไม่จดทะเบียน ถือว่าเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของทางเว็บทั้งสิ้น คุณไม่สามารถนำไปเผยแพร่ หรือคัดลอกไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก่อนได้รับอนุญาตจากทางเว็บ
  7. หากมีการละเมิด หรือกระทำการใด ๆ ที่ผิดไปจากข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นนี้ ทางเว็บจะดำเนินการทางกฎหมาย และอาจจะต้องยกเลิกการให้บริการทุกรูปแบบทันที ซึ่งคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามสมควรให้กับทางเว็บ ufabetutoredu.xyz อีกด้วย
  8. หากคุณสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นมานี้ สามารถติดต่อผ่านทาง contact@ufabetutoredu.xyz
  9. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขจะมีผลทันทีเมื่อมีการสมัครสมาชิกกับทางเว็บ ufabetutoredu.xyz เข้ามา